Site-navigatie

Internationale erkenning voor Home-Start

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

Het opvoedondersteuningsprogramma Home-Start is als ‘best practice’ erkend door het European Platform for Investing in Children (EPIC), een initiatief van de Europese Unie.

Een team van internationale experts oordeelde dat er voldoende bewijs is voor de effectiviteit van het programma en dat het overdraagbaar is. Een criterium is ook dat er na minimaal twee jaar een follow-upstudie is uitgevoerd. ‘Best practice’ is de hoogst mogelijke beoordeling van EPIC.
 
Het EPIC-oordeel is grotendeels gebaseerd op onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, dat positieve effecten aantoont. Het gevoel van welzijn van deelnemende ouders stijgt en hun manier van opvoeden wordt positiever. Uit langlopend onderzoek blijkt dat kinderen uit de Home-Startgroep minder probleemgedrag vertonen en dat hun ouders de positieve effecten weten vast te houden.
 
Home-Start richt zich op ouders van jonge kinderen met weinig opvoedervaring en een beperkt sociaal netwerk. Een vrijwilliger komt eens per week een dagdeel in een gezin om de ouders te ondersteunen. In Nederland is het programma beschikbaar in 130 gemeenten.
 
Bron: Home-Start; EPIC

Nederlands Jeugd instituut