Site-navigatie

Jeugdbescherming Amsterdam als eerste gecertificeerd

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut
Jeugdbescherming Regio Amsterdam is de eerste instelling die voldoet aan de normen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering onder de nieuwe Jeugdwet. Dat heeft het Keurmerkinstituut op 23 mei vastgesteld.

Instellingen die jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen uitvoeren, zoals de bureaus jeugdzorg en de William Schrikker Groep, moeten daar vanaf 1 januari 2015 voor gecertificeerd zijn. Tot nu toe hebben twintig organisaties certificering aangevraagd op basis van het Normenkader dat door het ministerie van Veiligheid en Justitie is vastgesteld. Auditteams van het Keurmerkinstituut zijn bezig deze organisaties te toetsen. Jeugdbescherming Regio Amsterdam, voorheen Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, is als eerste positief beoordeeld.
 
Bron: Keurmerkinstituut

Nederlands Jeugd instituut