Site-navigatie

Justitiële jeugdinrichting Amsterbaken gaat dicht

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut
De justitiële jeugdinrichting (JJI) Amsterbaken in Amsterdam moet per 1 januari 2016 haar deuren sluiten. Dat schreef staatssecretaris Fred Teeven op 14 mei aan de Tweede Kamer. Door de sluiting vervallen tachtig plaatsen voor jongeren.

De JJI’s kampen sinds 2005 met onderbezetting door de forse daling van het aantal jongeren dat vanuit het strafrecht in een JJI terechtkomt. Teeven baseert zich op prognoses dat in de komende jaren de behoefte aan plaatsen verder afneemt. Van de huidige 650 plaatsen zullen er in 2017 nog 520 over zijn. De staatssecretaris wil niet bij meerdere inrichtingen een beperkt aantal plaatsen schrappen. Capaciteit en bezetting per JJI zouden te klein worden en dat gaat ten koste van de kwaliteit van de behandeling. Hij kiest voor Amsterbaken op grond van regionale behoeften en landelijke spreiding van JJI’s. Door dit besluit gaan 170 arbeidsplaatsen verloren.
 
Spirit Jeugd en Opvoedhulp, waar Amsterbaken deel van is, stelt dat de sluiting onverantwoord is. In de regio is een JJI nodig, aldus Spirit, en door de sluiting gaat een waardevolle aanpak verloren.
 
Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie; Spirit

Nederlands Jeugd instituut