Site-navigatie

‘Leg afwijzing beter uit aan leerling met ASS’

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut
Vier instellingen voor mbo en hbo hebben geen aspirant-leerlingen afgewezen vanwege een autismespectrumstoornis (ASS). De instellingen moeten wel beter communiceren met deze leerlingen. Dat concludeert de Onderwijsinspectie na een inventarisatie bij de vier instellingen.

Aanleiding voor de inventarisatie was een rapport met 138 meldingen van jongeren die dachten dat ze vanwege hun autismespectrumstoornis niet waren toegelaten tot de opleiding van hun keuze. Bij de vier vaakst genoemde instellingen keek de inspectie naar het toelatingsbeleid voor jongeren met een ASS.
 
De onderzochte instellingen hebben een zorgvuldige aanmeldings-, intake- en plaatsingsprocedure, aldus de inspectie, maar ze moeten de communicatie over het niet toelaten tot de gewenste opleiding verbeteren. Jongeren krijgen de afwijzing doorgaans niet schriftelijk en niet gemotiveerd, waardoor de reden voor hen onduidelijk is.
 
De inspectie vindt verder dat scholen voor voortgezet onderwijs niet alleen kennis moeten hebben van beroepsprofielen, maar ook zicht op de reële mogelijkheden van hun leerlingen om een studie af te ronden.
 
Bron: Inspectie van het Onderwijs

Nederlands Jeugd instituut