Site-navigatie

Migrantenouder ziet minder emotionele problemen

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut
Jongeren uit verschillende etnische groepen rapporteren even veel internaliserende problemen, zoals angst en depressie, maar migrantenouders herkennen de emotionele problemen van hun kinderen minder goed. Dat blijkt uit onderzoek waarop Esmée Verhulp op 9 mei promoveert aan de Universiteit Utrecht.

Verhulp wilde weten waarom migrantenjongeren ondervertegenwoordigd zijn in de professionele hulpverlening. Ze gebruikte gegevens van 95 Nederlandse, 85 Surinaams-Nederlandse, 87 Turks-Nederlandse en 82 Marokkaans-Nederlandse jongeren en hun ouders.
 
In diagnostische interviews rapporteren de vier groepen jongeren evenveel internaliserende stoornissen, maar onder hun ouders zijn er verschillen. Met name Marokkaans-Nederlandse ouders rapporteren minder internaliserende stoornissen dan hun kinderen. Doordat diagnoses vaak gebaseerd zijn op de rapportages van jongeren en hun ouders, leidt dat tot een onderschatting van het probleem, aldus Verhulp.
 
Verhulp ontdekte dat Marokkaans-Nederlandse jongeren met internaliserende problemen op school minder hulp krijgen van hun mentor dan Nederlandse jongeren. Er is echter geen verschil in de mate waarin mentoren problemen bij de vier groepen rapporteren. Wel blijkt dat conflicten in de relatie met Marokkaans-Nederlandse jongeren samenhangen met minder hulp van de mentor.
 
Bron: Universiteit Utrecht

Nederlands Jeugd instituut