Site-navigatie

Monitor ondersteunt lokale aanpak kindermishandeling

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut
Het Nederlands Jeugdinstituut heeft samen met 21 gemeenten een monitor ontwikkeld die gemeenten helpt om hun aanpak van kindermishandeling te verbeteren.

In de Monitor Aanpak Kindermishandeling vinden gemeenten gegevens over de aard en omvang van kindermishandeling binnen hun grenzen, welke instanties gevallen hebben gemeld bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, welke gezinsproblemen daarbij speelden en wat er is gebeurd met de melding.
 
De monitor beoordeelt de aanpak van kindermishandeling en vergelijkt die met de aanpak in andere gemeenten. Op grond van die scores krijgen gemeenten suggesties voor verbetering. Gemeentelijke medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de aanpak van kindermishandeling kunnen in een besloten online omgeving  ervaringen uitwisselen en samenwerken.
 
De Monitor Aanpak Kindermishandeling is ontwikkeld in opdracht van de Bernard van Leer Foundation.
 
Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut