Site-navigatie

Puberproblemen rechtvaardigen extra jgz-contact

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

De toenemende problemen van jongeren in de puberteit zijn een goede reden voor een extra contactmoment met de jeugdgezondheidszorg in de adolescentie. Dat blijkt uit een studie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Tot voor kort kwamen jongeren na de tweede klas van het voortgezet onderwijs niet meer in contact met de jeugdgezondheidszorg. Sinds 2013 is er geld beschikbaar voor een extra contactmoment. Gemeenten zijn vrij om dat contactmoment zelf in te vullen. Het onderzoek van het UMCG is bedoeld als hulp daarbij.
 
Uit de studie blijkt dat overgewicht, middelengebruik en  psychosociale problemen bij jongeren toenemen. De onderzoekers adviseren aandacht te besteden aan de problemen van alle jongeren, ongeacht hun onderwijsniveau, en om daarbij een risicotaxatie-instrument te gebruiken. Ze zien de school als een geschikte plek om collectieve preventieve interventies in te zetten.
 
Het onderzoek is gebaseerd op de gegevens van meer dan tweeduizend jongeren die deelnemen aan het langlopende TRAILS-onderzoek in Noord-Nederland.
 
Bron: UMCG

Nederlands Jeugd instituut