Site-navigatie

Rekenkamer wil in najaar zekerheid over transities

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut
Er bestaat brede twijfel over de haalbaarheid van de transities in het sociale domein. Het Rijk moet in het najaar meer zekerheid bieden over die haalbaarheid, stelt de Algemene Rekenkamer in haar rapportage over de jaarverslagen en de bedrijfsvoering van de ministeries in 2013.

Het kabinet moet de Staten-Generaal en de samenleving voldoende zekerheid geven dat gemeenten en andere partijen hun nieuwe taken en verantwoordelijkheden kunnen vervullen vanaf 2015. Het is de vraag of de 403 gemeenten er klaar voor zijn, aldus de Rekenkamer.
 
De Rekenkamer vindt dat het kabinet uiterlijk in het najaar moet toetsen of de decentralisatie op 1 januari verantwoord is. Medio oktober is het uiterste moment waarop nog verantwoorde keuzes gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld voor aanvullende maatregelen of alternatieven.
 
Verder adviseert de Rekenkamer het kabinet om een tijdelijke, onafhankelijke Transitie Autoriteit Sociaal Domein in te stellen die eventuele problemen kan oplossen of de bewindspersonen kan adviseren een bestuurlijke maatregel op te leggen.
 
Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft laten weten dat hij geen voorstander is van een extra beoordelingsmoment in het najaar. Op het voorstel een tijdelijke transitieautoriteit in te stellen, heeft hij niet gereageerd.
 
Bron: Algemene Rekenkamer

Nederlands Jeugd instituut