Site-navigatie

VNG wil meepraten over besteding extra jeugdhulpgeld

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

De VNG vraagt VWS om te mogen meepraten over de besteding van 60 miljoen euro die in 2015 extra ter beschikking komt voor jeugdhulp. Dat staat in een open brief die de VNG op 2 mei publiceerde.

In het begrotingsoverleg over de langdurige zorg heeft VWS 60 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor jeugdhulp. Een deel wordt toegevoegd aan het macrobudget dat gemeenten in verband met de Jeugdwet krijgen uitgekeerd. Over dat gedeelte wilde staatssecretaris Martin van Rijn van VWS al overleggen met de VNG.
 
Een ander deel van de 60 miljoen is bedoeld om de overgang naar het nieuwe stelsel van jeugdzorginstellingen met een bovenregionaal of landelijk werkgebied te versoepelen. De VNG vraagt VWS nu om overleg over het inzetten van dat geld voor de instellingen en gemeenten die het geld het hardste nodig hebben bij de zorginkoop. Ook regionale aanbieders zouden met het geld geholpen moeten kunnen worden.
 
De VNG vraagt VWS om ook nog een bedrag van 90 miljoen euro in te zetten voor jeugdhulp. Dat geld komt uit het provinciefonds en zou in 2015 moeten worden toegevoegd aan het macrobudget voor gemeenten.
 
Bron: Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Nederlands Jeugd instituut