Site-navigatie

Weinig geld voor jeugdzorg en Wmo in krimpgemeenten

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

 Krimpgemeenten krijgen in 2015 verhoudingsgewijs minder geld voor de uitvoering van de jeugdzorg en de nieuwe Wmo-taken dan andere gemeenten. Dat blijkt uit een analyse van Binnenlands Bestuur van de bedragen in de Meicirculaire, die eind mei verscheen.

Gemeenten krijgen gemiddeld 230 euro per inwoner voor jeugdzorg; dat is 1.109 euro per kind tot 18 jaar. 88 van 136 krimpgemeenten krijgen minder dan dat gemiddelde. Voor Wmo-taken krijgen gemeenten gemiddeld 210 euro per inwoner; 118 krimpgemeenten krijgen minder. Bij elkaar opgeteld is voor jeugdzorg en Wmo-taken gemiddeld 439 euro per inwoner beschikbaar. Twee derde van de krimpgemeenten zit onder dat gemiddelde.
 
Het relatief lage bedrag voor jeugdzorg in krimpgemeenten is verklaarbaar, omdat er naar verhouding minder kinderen wonen. Maar het zuinige bedrag voor Wmo-taken is vreemd, schrijft Binnenlands Bestuur, omdat de verwachting is dat juist in krimpgemeenten een bovengemiddeld beroep zal worden gedaan op de Wmo.
 
Bron: Binnenlands Bestuur

Nederlands Jeugd instituut