Site-navigatie

Details Jeugdwet geregeld in ontwerpbesluit

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Verschillende jeugdhulponderwerpen die nu nog in aparte wetten en besluiten zijn geregeld, zijn samengevoegd in het ontwerp-Besluit Jeugdwet. Staatssecretarissen Martin van Rijn van VWS en Fred Teeven van VenJ hebben het 27 juni naar de Eerste en de Tweede Kamer gestuurd.
Het besluit regelt details over de toegang tot jeugdhulp, de kwaliteit daarvan, certificering, inzet van geregistreerde beroepskrachten, accommodatie en klachtrecht binnen gesloten jeugdhulp, en de verwijsindex risicojongeren. Het besluit gaat niet alleen over jeugdhulp maar regelt ook zaken die nu in het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen zijn geregeld, bijvoorbeeld over het melden bij het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK). Overal waar in de huidige besluiten sprake is van de Wet op de jeugdzorg, komt Jeugdwet te staan.
Het ontwerpbesluit gaat ook voor advies naar de Raad van State en moet net als de wet op 1 januari 2015 ingaan.
Bron: VWS, VenJ en VNG

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Verschillende jeugdhulponderwerpen die nu nog in aparte wetten en besluiten zijn geregeld, zijn samengevoegd in het ontwerp-Besluit Jeugdwet. Staatssecretarissen Martin van Rijn van VWS en Fred Teeven van VenJ hebben het 27 juni naar de Eerste en de Tweede Kamer gestuurd.
Het besluit regelt details over de toegang tot jeugdhulp, de kwaliteit daarvan, certificering, inzet van geregistreerde beroepskrachten, accommodatie en klachtrecht binnen gesloten jeugdhulp, en de verwijsindex risicojongeren. Het besluit gaat niet alleen over jeugdhulp maar regelt ook zaken die nu in het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen zijn geregeld, bijvoorbeeld over het melden bij het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK). Overal waar in de huidige besluiten sprake is van de Wet op de jeugdzorg, komt Jeugdwet te staan.
Het ontwerpbesluit gaat ook voor advies naar de Raad van State en moet net als de wet op 1 januari 2015 ingaan.
Bron: VWS, VenJ en VNG

Nederlands Jeugd instituut