Site-navigatie

Gezondheidsraad bezorgd over toename Ritalin-gebruik

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Het gebruik van Ritalin onder kinderen en jongeren met de diagnose ADHD is de afgelopen jaren verviervoudigd. De Gezondheidsraad noemt dat een zorgelijke ontwikkeling in twee adviezen die 3 juli zijn uitgebracht aan de staatssecretarissen Martin van Rijn van VWS en Jetta Klijnsma van SZW.
Belangrijke oorzaken van de sterk gegroeide hulpvraag lijken een toegenomen prestatiedruk in het onderwijs en afgenomen tolerantie voor afwijkend gedrag. Kinderen krijgen medicatie voor de geestelijke problemen die ze daardoor kunnen krijgen, aldus de Gezondheidsraad. Die medicatie werkt wel maar kan bijwerkingen veroorzaken als slaapproblemen, nervositeit en hoofdpijn. Volgens de Raad moet meer gekeken worden naar wat zorgverleners, scholen en werkgevers kunnen doen om de problemen van de jeugd het hoofd te bieden.
In 2013 gebruikte bijna 4,5 procent van de kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar Ritalin.

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Het gebruik van Ritalin onder kinderen en jongeren met de diagnose ADHD is de afgelopen jaren verviervoudigd. De Gezondheidsraad noemt dat een zorgelijke ontwikkeling in twee adviezen die 3 juli zijn uitgebracht aan de staatssecretarissen Martin van Rijn van VWS en Jetta Klijnsma van SZW.
Belangrijke oorzaken van de sterk gegroeide hulpvraag lijken een toegenomen prestatiedruk in het onderwijs en afgenomen tolerantie voor afwijkend gedrag. Kinderen krijgen medicatie voor de geestelijke problemen die ze daardoor kunnen krijgen, aldus de Gezondheidsraad. Die medicatie werkt wel maar kan bijwerkingen veroorzaken als slaapproblemen, nervositeit en hoofdpijn. Volgens de Raad moet meer gekeken worden naar wat zorgverleners, scholen en werkgevers kunnen doen om de problemen van de jeugd het hoofd te bieden.
In 2013 gebruikte bijna 4,5 procent van de kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar Ritalin.

Nederlands Jeugd instituut