Site-navigatie

Inkoop zorg moet op 1 augustus duidelijk zijn

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Alle gemeenten moeten jeugdhulpaanbieders en bureaus jeugdzorg uiterlijk op 1 augustus duidelijkheid geven over de inkoop van zorg in 2015. De betreffende contracten moeten op 1 november zijn ondertekend. Dat hebben staatssecretarissen Martin van Rijn (VWS) en Fred Teeven (VenJ) op 25 juni gezegd tijdens een overleg over de transitie met de Tweede Kamer.
De Tweede Kamer drong tijdens het algemeen overleg over de transitie aan op 1 oktober als deadline voor het tekenen van contracten, maar Van Rijn vond 1 november realistischer. Als gemeenten die deadline niet halen, volgt mogelijk een bestuurlijke aanwijzing.
Van Rijn en Teeven riepen aanbieders die problemen verwachten op zich te melden bij de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ). Daar zijn inmiddels elf meldingen gedaan. Aanbieders zijn echter niet geneigd tot klagen zo lang zij nog met gemeenten praten over de inkoop. Daarom krijgt de TAJ de bevoegdheid om op eigen initiatief op te treden, zonder formele melding van een aanbieder. De TAJ kan bemiddelen tussen instellingen en gemeenten, maar ook de bewindslieden adviseren om bestuurlijke maatregelen te nemen jegens gemeenten.
Bron: Jeugdzorg Nederland

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Alle gemeenten moeten jeugdhulpaanbieders en bureaus jeugdzorg uiterlijk op 1 augustus duidelijkheid geven over de inkoop van zorg in 2015. De betreffende contracten moeten op 1 november zijn ondertekend. Dat hebben staatssecretarissen Martin van Rijn (VWS) en Fred Teeven (VenJ) op 25 juni gezegd tijdens een overleg over de transitie met de Tweede Kamer.
De Tweede Kamer drong tijdens het algemeen overleg over de transitie aan op 1 oktober als deadline voor het tekenen van contracten, maar Van Rijn vond 1 november realistischer. Als gemeenten die deadline niet halen, volgt mogelijk een bestuurlijke aanwijzing.
Van Rijn en Teeven riepen aanbieders die problemen verwachten op zich te melden bij de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ). Daar zijn inmiddels elf meldingen gedaan. Aanbieders zijn echter niet geneigd tot klagen zo lang zij nog met gemeenten praten over de inkoop. Daarom krijgt de TAJ de bevoegdheid om op eigen initiatief op te treden, zonder formele melding van een aanbieder. De TAJ kan bemiddelen tussen instellingen en gemeenten, maar ook de bewindslieden adviseren om bestuurlijke maatregelen te nemen jegens gemeenten.
Bron: Jeugdzorg Nederland

Nederlands Jeugd instituut