Site-navigatie

Jeugdzorg Utrecht nalatig in zaak dode baby

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Bureau Jeugdzorg Utrecht heeft vorig najaar de risico’s voor de twee kinderen van een probleemgezin niet goed ingeschat en verzuimde afspraken te maken om de risico’s te beperken. De Inspectie Jeugdzorg stelde op 24 juni dat Bureau Jeugdzorg Utrecht onvoldoende adequaat handelde.
De inspectie deed onderzoek naar de dood van een baby. De broer van het slachtoffer stond sinds november 2012 onder toezicht en het gezin kreeg van maart tot oktober 2013 begeleiding bij jeugdzorginstelling De Rading. Die instelling handelde goed bij de uitvoering van de hulpverlening en bij de samenwerking met Bureau Jeugdzorg Utrecht, maar liet vervolgens na om zelf veiligheidsinschattingen te maken en vast te leggen.
Medewerkers van bureau jeugdzorg moeten weten wanneer ze een gedragswetenschapper moeten inschakelen en wanneer een risico-inschatting nodig is, aldus de inspectie. Van De Rading verwacht de inspectie dat systematisch risico-inschattingen worden gemaakt. Bureau Jeugdzorg Utrecht moet binnen zes weken een concreet verbeterplan opstellen.
Bron: ANP; Inspectie Jeugdzorg

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Bureau Jeugdzorg Utrecht heeft vorig najaar de risico’s voor de twee kinderen van een probleemgezin niet goed ingeschat en verzuimde afspraken te maken om de risico’s te beperken. De Inspectie Jeugdzorg stelde op 24 juni dat Bureau Jeugdzorg Utrecht onvoldoende adequaat handelde.
De inspectie deed onderzoek naar de dood van een baby. De broer van het slachtoffer stond sinds november 2012 onder toezicht en het gezin kreeg van maart tot oktober 2013 begeleiding bij jeugdzorginstelling De Rading. Die instelling handelde goed bij de uitvoering van de hulpverlening en bij de samenwerking met Bureau Jeugdzorg Utrecht, maar liet vervolgens na om zelf veiligheidsinschattingen te maken en vast te leggen.
Medewerkers van bureau jeugdzorg moeten weten wanneer ze een gedragswetenschapper moeten inschakelen en wanneer een risico-inschatting nodig is, aldus de inspectie. Van De Rading verwacht de inspectie dat systematisch risico-inschattingen worden gemaakt. Bureau Jeugdzorg Utrecht moet binnen zes weken een concreet verbeterplan opstellen.
Bron: ANP; Inspectie Jeugdzorg

Nederlands Jeugd instituut