Site-navigatie

Merendeel gemeenten kent aantallen mishandeling

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS spreekt tegen dat ruim de helft van de gemeenten niet weet hoeveel kinderen binnen de gemeente mishandeld worden. Hij schreef dat op 24 juni in een brief aan de Tweede Kamer.
Van Rijn reageert op Kamervragen naar aanleiding van een rapportage van de Kinderombudsman. Die schreef onder meer dat de helft van de gemeenten niet weet hoeveel mishandelde kinderen er in de gemeente zijn en dat het gemeentelijk preventiebeleid nog te weinig ouders en kinderen bereikt.
Gemeenten beschikken veelal over gegevens van het aantal meldingen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, schrijft Van Rijn. Enkele gemeenten hanteren daarnaast schattingen op basis van landelijke gegevens.
Van Rijn ontkent ook dat in gemeentelijk beleid vaak belangrijke preventiedoelstellingen ontbreken. 77 procent van de gemeenten heeft preventief beleid, schrijft hij, maar dat betekent niet dat zij de dezelfde doelstellingen hanteren als de Kinderombudsman. Verder wijst Van Rijn op de beschikbare ondersteuning bij de preventie en aanpak van kindermishandeling, via programma’s, bijeenkomsten en een preventiepakket.
Bron: Ministerie van VWS

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS spreekt tegen dat ruim de helft van de gemeenten niet weet hoeveel kinderen binnen de gemeente mishandeld worden. Hij schreef dat op 24 juni in een brief aan de Tweede Kamer.
Van Rijn reageert op Kamervragen naar aanleiding van een rapportage van de Kinderombudsman. Die schreef onder meer dat de helft van de gemeenten niet weet hoeveel mishandelde kinderen er in de gemeente zijn en dat het gemeentelijk preventiebeleid nog te weinig ouders en kinderen bereikt.
Gemeenten beschikken veelal over gegevens van het aantal meldingen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, schrijft Van Rijn. Enkele gemeenten hanteren daarnaast schattingen op basis van landelijke gegevens.
Van Rijn ontkent ook dat in gemeentelijk beleid vaak belangrijke preventiedoelstellingen ontbreken. 77 procent van de gemeenten heeft preventief beleid, schrijft hij, maar dat betekent niet dat zij de dezelfde doelstellingen hanteren als de Kinderombudsman. Verder wijst Van Rijn op de beschikbare ondersteuning bij de preventie en aanpak van kindermishandeling, via programma’s, bijeenkomsten en een preventiepakket.
Bron: Ministerie van VWS

Nederlands Jeugd instituut