Site-navigatie

Storm en Spetters erkend als goed onderbouwd

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
De interventie Storm en Spetters, voor kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld, is door de Erkenningscommissie Interventies beoordeeld als goed onderbouwd.
Storm en Spetters is bedoeld om posttraumatische stresssymptomen en internaliserend en externaliserend probleemgedrag te voorkomen of verminderen bij kinderen van 4 tot 7 jaar. De interventie is gebaseerd op theorieën over traumaverwerking, de Emotional Security Theory en de gehechtheidstheorie. Storm en Spetters is erop gericht ouders en kinderen emotionele veiligheid te bieden, de responsiviteit en sensitiviteit van ouders te verhogen en kinderen te helpen bij het uiten van emoties en het praten over het huiselijk geweld.
Storm en spetters is een cursus die bestaat uit groepsbijeenkomsten voor verzorgende ouders en de kinderen en één bijeenkomst voor de andere ouders.
Een interventie is goed onderbouwd als deze goed is beschreven en het aannemelijk is dat de interventie het gestelde doel kan bereiken. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.
Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
De interventie Storm en Spetters, voor kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld, is door de Erkenningscommissie Interventies beoordeeld als goed onderbouwd.
Storm en Spetters is bedoeld om posttraumatische stresssymptomen en internaliserend en externaliserend probleemgedrag te voorkomen of verminderen bij kinderen van 4 tot 7 jaar. De interventie is gebaseerd op theorieën over traumaverwerking, de Emotional Security Theory en de gehechtheidstheorie. Storm en Spetters is erop gericht ouders en kinderen emotionele veiligheid te bieden, de responsiviteit en sensitiviteit van ouders te verhogen en kinderen te helpen bij het uiten van emoties en het praten over het huiselijk geweld.
Storm en spetters is een cursus die bestaat uit groepsbijeenkomsten voor verzorgende ouders en de kinderen en één bijeenkomst voor de andere ouders.
Een interventie is goed onderbouwd als deze goed is beschreven en het aannemelijk is dat de interventie het gestelde doel kan bereiken. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.
Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut