Site-navigatie

Inspectie: Intermetzo handelde onvoldoende

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
De Inspectie Jeugdzorg vindt dat een locatie van Intermetzo in Overijssel onvoldoende handelde om de veiligheid en ontwikkeling te waarborgen van een jongere met zware problematiek.
De inspectie stelde een onderzoek in nadat in maart een moeder hen wees op de onveiligheid van haar zoon. Tijdens het onderzoek sprak de inspectie met betrokken medewerkers en leidinggevenden en zag dossiers, dagrapportages en incidentenregistratie in. Hieruit concludeerde de inspectie dat medewerkers en de organisatie onvoldoende waren toegerust op de zware problematiek van deze jongere.
Intermetzo stelt een verbeterplan op dat binnen zes weken aan de inspectie moet worden toegezonden. Verbeterpunten zijn het vergroten van de deskundigheid van het personeel en helderheid over hoe medewerkers met incidenten moeten omgaan. Verder verwacht de inspectie dat Intermetzo drie maanden na doorvoering van de verbeteringen door middel van een interne audit toetst of de verbeteringen in de praktijk zijn doorgevoerd.
Bron: Inspectie Jeugdzorg

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
De Inspectie Jeugdzorg vindt dat een locatie van Intermetzo in Overijssel onvoldoende handelde om de veiligheid en ontwikkeling te waarborgen van een jongere met zware problematiek.
De inspectie stelde een onderzoek in nadat in maart een moeder hen wees op de onveiligheid van haar zoon. Tijdens het onderzoek sprak de inspectie met betrokken medewerkers en leidinggevenden en zag dossiers, dagrapportages en incidentenregistratie in. Hieruit concludeerde de inspectie dat medewerkers en de organisatie onvoldoende waren toegerust op de zware problematiek van deze jongere.
Intermetzo stelt een verbeterplan op dat binnen zes weken aan de inspectie moet worden toegezonden. Verbeterpunten zijn het vergroten van de deskundigheid van het personeel en helderheid over hoe medewerkers met incidenten moeten omgaan. Verder verwacht de inspectie dat Intermetzo drie maanden na doorvoering van de verbeteringen door middel van een interne audit toetst of de verbeteringen in de praktijk zijn doorgevoerd.
Bron: Inspectie Jeugdzorg

Nederlands Jeugd instituut