Site-navigatie

Inspecties beoordelen kwaliteit Opvoedpoli als matig

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) beoordelen de kwaliteit van de ambulante hulpverlening van de Opvoedpoli in de regio’s Amsterdam en Haaglanden als matig. De toetsing vond begin 2014 plaats op verzoek van beide regio’s.
De Opvoedpoli is tijdens de opbouwfase onderzocht als nieuwe aanbieder op het terrein van de jeugdzorg. De IGZ is ook bij het onderzoek betrokken omdat ambulante hulpverlening meestal in combinatie met jeugd-ggz wordt aangeboden.
De inspecties waren positief over de cliëntgerichte, laagdrempelige en passende hulp waarbij ouders en kinderen betrokken worden. De inspecties willen verbetering rond: beter zicht op veiligheid van kinderen met behulp van een risico-taxatieinstrument en het functioneren van gezinscoaches en concrete samenwerkingsafspraken met ketenpartners.
Inmiddels is de Opvoedpoli met een verbeterplan gekomen dat positief is beoordeeld door de inspecties. In oktober toetst de Opvoedpoli de resultaten van het verbeterplan. Daarna bepalen de inspecties het verdere toezicht.
Bron: Inspectie Jeugdzorg; Nationale Zorggids

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) beoordelen de kwaliteit van de ambulante hulpverlening van de Opvoedpoli in de regio’s Amsterdam en Haaglanden als matig. De toetsing vond begin 2014 plaats op verzoek van beide regio’s.
De Opvoedpoli is tijdens de opbouwfase onderzocht als nieuwe aanbieder op het terrein van de jeugdzorg. De IGZ is ook bij het onderzoek betrokken omdat ambulante hulpverlening meestal in combinatie met jeugd-ggz wordt aangeboden.
De inspecties waren positief over de cliëntgerichte, laagdrempelige en passende hulp waarbij ouders en kinderen betrokken worden. De inspecties willen verbetering rond: beter zicht op veiligheid van kinderen met behulp van een risico-taxatieinstrument en het functioneren van gezinscoaches en concrete samenwerkingsafspraken met ketenpartners.
Inmiddels is de Opvoedpoli met een verbeterplan gekomen dat positief is beoordeeld door de inspecties. In oktober toetst de Opvoedpoli de resultaten van het verbeterplan. Daarna bepalen de inspecties het verdere toezicht.
Bron: Inspectie Jeugdzorg; Nationale Zorggids

Nederlands Jeugd instituut