Site-navigatie

‘Prioriteitenlijst gedwongen kader’ is online

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Gemeenten worden straks verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering en de zorgtoeleiding naar jeugdbescherming. In de ‘Prioriteitenlijst gedwongen kader’ staan de zaken die moeten worden geregeld.
De Raad voor de Kinderbescherming, reclasseringsorganisaties en de justitiƫle jeugdinrichtingen decentraliseren niet. De gemeenten en jeugdzorginstellingen waar zij mee samenwerken, veranderen wel ingrijpend door de decentralisatie. Dit betekent dat alle partijen nieuwe afspraken moeten maken of bestaande afspraken moeten aanpassen. In deze factsheet van de ministeries van VWS en VenJ en de VNG staan in hoofdlijnen de zaken waar de Veiligheid en Justitie-organisaties op moeten letten.
Alleen gecertificeerde instellingen mogen jeugdbescherming en jeugdreclassering uitvoeren. De Advies- en Meldpunten Kindermishandeling behouden hun functies, maar worden samengevoegd met de Steunpunten Huiselijk Geweld onder de nieuwe naam Veilig Thuis. Uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering en Veilig Thuis wordt in bovenregionale verbanden georganiseerd. Gemeenten moeten zich aansluiten op een gemeenschappelijk informatiesysteem om via een beveiligde route informatie uit te wisselen met de Veiligheid en Justitie-organisaties.
Bron: VNG; Voor de jeugd

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Gemeenten worden straks verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering en de zorgtoeleiding naar jeugdbescherming. In de ‘Prioriteitenlijst gedwongen kader’ staan de zaken die moeten worden geregeld.
De Raad voor de Kinderbescherming, reclasseringsorganisaties en de justitiƫle jeugdinrichtingen decentraliseren niet. De gemeenten en jeugdzorginstellingen waar zij mee samenwerken, veranderen wel ingrijpend door de decentralisatie. Dit betekent dat alle partijen nieuwe afspraken moeten maken of bestaande afspraken moeten aanpassen. In deze factsheet van de ministeries van VWS en VenJ en de VNG staan in hoofdlijnen de zaken waar de Veiligheid en Justitie-organisaties op moeten letten.
Alleen gecertificeerde instellingen mogen jeugdbescherming en jeugdreclassering uitvoeren. De Advies- en Meldpunten Kindermishandeling behouden hun functies, maar worden samengevoegd met de Steunpunten Huiselijk Geweld onder de nieuwe naam Veilig Thuis. Uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering en Veilig Thuis wordt in bovenregionale verbanden georganiseerd. Gemeenten moeten zich aansluiten op een gemeenschappelijk informatiesysteem om via een beveiligde route informatie uit te wisselen met de Veiligheid en Justitie-organisaties.
Bron: VNG; Voor de jeugd

Nederlands Jeugd instituut