Site-navigatie

Reactie VWS en VenJ op vragen ontwerpbesluit Jeugdwet

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Politieke partijen stelden vragen over het ontwerp-Besluit Jeugdwet. Op 25 juli publiceerden VWS en VenJ hun reactie over onder meer het traject van professionalisering, het kwaliteitsregister jeugd, de regeldruk en de werkwijze van het AMHK.
Op vragen van de Tweede Kamerleden van de VVD, PvdA, SP, CDA, PVV en D66 meldden de ministeries dat organisaties verantwoordelijk zijn voor de registratie van hun werknemers en dat de inspectie toezicht houdt op het naleven van de norm van de verantwoorde werktoedeling. Voor het einde van het jaar wordt een operationalisering van deze norm verwacht.
De Jeugdwet legt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit bij de jeugdhulporganisaties en gemeentes en andere betrokkenen. De inspecties doen mee met het opstellen van het kwaliteitskader en houden in de gaten of het voldoende handvatten biedt voor het verlenen van verantwoorde jeugdhulp.
Bron: VenJ en VWS

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Politieke partijen stelden vragen over het ontwerp-Besluit Jeugdwet. Op 25 juli publiceerden VWS en VenJ hun reactie over onder meer het traject van professionalisering, het kwaliteitsregister jeugd, de regeldruk en de werkwijze van het AMHK.
Op vragen van de Tweede Kamerleden van de VVD, PvdA, SP, CDA, PVV en D66 meldden de ministeries dat organisaties verantwoordelijk zijn voor de registratie van hun werknemers en dat de inspectie toezicht houdt op het naleven van de norm van de verantwoorde werktoedeling. Voor het einde van het jaar wordt een operationalisering van deze norm verwacht.
De Jeugdwet legt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit bij de jeugdhulporganisaties en gemeentes en andere betrokkenen. De inspecties doen mee met het opstellen van het kwaliteitskader en houden in de gaten of het voldoende handvatten biedt voor het verlenen van verantwoorde jeugdhulp.
Bron: VenJ en VWS

Nederlands Jeugd instituut