Site-navigatie

Transitiebureau biedt gemeenten Stresstest transitie

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Het Transitiebureau Jeugd heeft een test laten ontwikkelen waarmee gemeenten kunnen zien of zij klaar zijn voor de transitie van de jeugdzorg. Het gaat om een simulatie waarin casussen centraal staan.
De ‘Stresstest’ is bedoeld om gemeenten snel inzicht te geven in knelpunten die vanaf volgend jaar in de praktijk kunnen voorkomen. Gemeenten kunnen deze punten vervolgens verbeteren om ervoor te zorgen dat zij voor 1 januari gereed zijn voor de overgang naar het nieuwe jeugdstelsel.
In de test wordt in één dag het proces van signalering of aanmelding tot afronding van de zorg gesimuleerd aan de hand van casussen. Daarbij komt het hele jeugdveld van de gemeente aan bod. Naast gemeentemedewerkers worden ook zorgaanbieders betrokken  bij de simulatie.
De test is ontwikkeld door accountantsbureau Deloitte, in samenwerking met het ministerie van VWS, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en verschillende gemeenten. De test vindt plaats van september tot en met december. Gemeenten kunnen zich tot 15 oktober bij de VNG aanmelden.
Bron: VNG

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Het Transitiebureau Jeugd heeft een test laten ontwikkelen waarmee gemeenten kunnen zien of zij klaar zijn voor de transitie van de jeugdzorg. Het gaat om een simulatie waarin casussen centraal staan.
De ‘Stresstest’ is bedoeld om gemeenten snel inzicht te geven in knelpunten die vanaf volgend jaar in de praktijk kunnen voorkomen. Gemeenten kunnen deze punten vervolgens verbeteren om ervoor te zorgen dat zij voor 1 januari gereed zijn voor de overgang naar het nieuwe jeugdstelsel.
In de test wordt in één dag het proces van signalering of aanmelding tot afronding van de zorg gesimuleerd aan de hand van casussen. Daarbij komt het hele jeugdveld van de gemeente aan bod. Naast gemeentemedewerkers worden ook zorgaanbieders betrokken  bij de simulatie.
De test is ontwikkeld door accountantsbureau Deloitte, in samenwerking met het ministerie van VWS, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en verschillende gemeenten. De test vindt plaats van september tot en met december. Gemeenten kunnen zich tot 15 oktober bij de VNG aanmelden.
Bron: VNG

Nederlands Jeugd instituut