Site-navigatie

Triade en BJZ Flevoland handelden adequaat

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Inspectie Jeugdzorg onderzocht de werkwijze van Triade en Bureau Jeugdzorg Flevoland na een melding over seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen twee jongeren. Beide handelden voldoende adequaat bij het inschatten en beperken van risico’s.
Triade moet enkele verbeteringen doorvoeren. Plaatsende organisaties moeten altijd worden geïnformeerd over ernstige incidenten waarbij kinderen zijn betrokken of getuige van zijn. Alle flexwerkers en uitzendkrachten moeten geschoold zijn in het bevorderen van een gezonde seksuele ontwikkeling en het beschermen van kinderen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag.
In september 2014 starten Bureau Jeugdzorg Flevoland en Triade met een evaluatie in de keten over samenwerkingsafspraken, het maken van risico-inschattingen met betrekking tot groepssamenstellingen in leefgroepen en het doorplaatsen van kinderen vanuit de crisisopvang. Zij informeren de inspectie over de uitkomsten hiervan.
Bron: Inspectie Jeugdzorg

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Inspectie Jeugdzorg onderzocht de werkwijze van Triade en Bureau Jeugdzorg Flevoland na een melding over seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen twee jongeren. Beide handelden voldoende adequaat bij het inschatten en beperken van risico’s.
Triade moet enkele verbeteringen doorvoeren. Plaatsende organisaties moeten altijd worden geïnformeerd over ernstige incidenten waarbij kinderen zijn betrokken of getuige van zijn. Alle flexwerkers en uitzendkrachten moeten geschoold zijn in het bevorderen van een gezonde seksuele ontwikkeling en het beschermen van kinderen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag.
In september 2014 starten Bureau Jeugdzorg Flevoland en Triade met een evaluatie in de keten over samenwerkingsafspraken, het maken van risico-inschattingen met betrekking tot groepssamenstellingen in leefgroepen en het doorplaatsen van kinderen vanuit de crisisopvang. Zij informeren de inspectie over de uitkomsten hiervan.
Bron: Inspectie Jeugdzorg

Nederlands Jeugd instituut