Site-navigatie

WSG is positief beoordeeld voor certificering

De William Schrikker Groep (WSG) is door het Keurmerkinstituut positief beoordeeld als eerste landelijke instelling die werkt met kinderbeschermingsmaatregelen en voor de jeugdreclassering.

Alle organisaties die jeugdbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregelen uitvoeren, moeten gecertificeerd zijn voor 1 januari 2015. Daarvoor moeten zij hun kwaliteit en werkwijze laten toetsen door het Keurmerkinstituut, dat daarvoor een normenkader hanteert.

Een positieve beoordeling is een belangrijke stap voor certificering maar nog geen garantie. Er vindt nog een toetsing plaatst waarmee het Keurmerkinstituut nagaat of de instelling aan alle implementatienormen van het normenkader voldoet. Als dat is vastgesteld, krijgt een instelling het certificaat. Momenteel doorlopen nog negentien andere instellingen het certificeringstraject.

Bron: Voor de jeugd

Nederlands Jeugd instituut