Site-navigatie

Decentralisatie Wmo mag 40 miljoen extra kosten

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut
Het kabinet trekt nog 40 miljoen extra uit voor de decentralisatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat bleek op 16 september uit de Troonrede en de rijksbegroting.
In het voorjaar kwam er onder druk van de oppositie al 360 miljoen bij, met name voor de dagbesteding. Het totale extra budget komt daarmee op 400 miljoen.
Voor beleid rond jeugd trekken diverse ministeries extra geld uit. VWS wil een Kwaliteitskader jeugd om te bepalen welke beroepskrachten bij bepaalde situaties inzetbaar zijn. Deze moeten dan aan normen voor beroepsvorming en -registratie  voldoen. De MOgroep laat in een eerste reactie op de plannen weten dat zij hierbij voor zichzelf een belangrijke rol ziet weggelegd.
Het ministerie van SZW maakt 5,9 miljoen extra beschikbaar voor de versterking van het taalniveau van leidsters in de kinderopvang. De MOgroep stelt dat ook leidsters in het peuterspeelzaalwerk in aanmerking moeten komen voor gelden voor taalversterking.
Bron: MOgroep; Binnenlands Bestuur

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut
Het kabinet trekt nog 40 miljoen extra uit voor de decentralisatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat bleek op 16 september uit de Troonrede en de rijksbegroting.
In het voorjaar kwam er onder druk van de oppositie al 360 miljoen bij, met name voor de dagbesteding. Het totale extra budget komt daarmee op 400 miljoen.
Voor beleid rond jeugd trekken diverse ministeries extra geld uit. VWS wil een Kwaliteitskader jeugd om te bepalen welke beroepskrachten bij bepaalde situaties inzetbaar zijn. Deze moeten dan aan normen voor beroepsvorming en -registratie  voldoen. De MOgroep laat in een eerste reactie op de plannen weten dat zij hierbij voor zichzelf een belangrijke rol ziet weggelegd.
Het ministerie van SZW maakt 5,9 miljoen extra beschikbaar voor de versterking van het taalniveau van leidsters in de kinderopvang. De MOgroep stelt dat ook leidsters in het peuterspeelzaalwerk in aanmerking moeten komen voor gelden voor taalversterking.
Bron: MOgroep; Binnenlands Bestuur

Nederlands Jeugd instituut