Site-navigatie

Etnische websites sluiten aan bij behoeften jongere

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut
Jongeren bezoeken etnische websites uit een behoefte aan een eigen identiteit en leefcultuur en niet uit een gevoel van uitsluiting. Dat concludeert Jaswina Bihari-Elahi op basis van een verkennend onderzoek waarop zij op 10 september promoveerde aan de Tilburg University.
Bihari-Elahi deed onderzoek onder Hindoestaans-Nederlandse, Marokkaans-Nederlandse en autochtone jongeren van 14 tot 25 jaar. Per groep bekeek zij het gebruik van drie websites. Ze wilde nagaan welke specifieke behoeften het gebruik van etnische websites kunnen verklaren.
Hindoestaans-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse jongeren bezoeken etnische websites als Indianfeelings.nl en Maroc.nl uit een behoefte aan informatie over hun identiteit, bijvoorbeeld over hun taal, godsdienst, geschiedenis, zeden en gewoonten, culturele symbolen en groepsbewustzijn. Die informatie vinden jongeren niet op algemene websites. Bovendien hebben zij behoefte aan een veilige digitale omgeving waar zij zich begrepen voelen als het gaat om specifiek etnische onderwerpen als geloof, rituelen en het land van herkomst.
Bron: Tilburg University

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut
Jongeren bezoeken etnische websites uit een behoefte aan een eigen identiteit en leefcultuur en niet uit een gevoel van uitsluiting. Dat concludeert Jaswina Bihari-Elahi op basis van een verkennend onderzoek waarop zij op 10 september promoveerde aan de Tilburg University.
Bihari-Elahi deed onderzoek onder Hindoestaans-Nederlandse, Marokkaans-Nederlandse en autochtone jongeren van 14 tot 25 jaar. Per groep bekeek zij het gebruik van drie websites. Ze wilde nagaan welke specifieke behoeften het gebruik van etnische websites kunnen verklaren.
Hindoestaans-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse jongeren bezoeken etnische websites als Indianfeelings.nl en Maroc.nl uit een behoefte aan informatie over hun identiteit, bijvoorbeeld over hun taal, godsdienst, geschiedenis, zeden en gewoonten, culturele symbolen en groepsbewustzijn. Die informatie vinden jongeren niet op algemene websites. Bovendien hebben zij behoefte aan een veilige digitale omgeving waar zij zich begrepen voelen als het gaat om specifiek etnische onderwerpen als geloof, rituelen en het land van herkomst.
Bron: Tilburg University

Nederlands Jeugd instituut