Site-navigatie

Onderwijsraad: Antipestwet is niet nodig

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut
Een nieuwe wet die scholen verplicht om vanaf volgend schooljaar een erkend antipestprogramma in te voeren, is niet nodig. Dat schrijft de Onderwijsraad in zijn advies over het conceptwetsvoorstel ‘Sociale veiligheid op school’ aan staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs.
Het wetsvoorstel verplicht alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs de sociale veiligheid op school te waarborgen. Daarbij moet de school een antipestprogramma gebruiken dat theoretisch goed onderbouwd en empirisch adequaat is. Daarnaast moeten scholen de veiligheid van leerlingen op school monitoren, een vertrouwenspersoon aanstellen en de coördinatie van het antipestbeleid bij een persoon beleggen.
De Onderwijsraad stelt dat scholen al wettelijk verplicht zijn om voor een veilig schoolklimaat te zorgen; een antipestbeleid hoort daarbij. De Onderwijsraad deelt hiermee de mening van de PO-Raad en de VO-raad, die zich al langer tegen de antipestwet verzetten. De sectorraden vinden dat scholen de keuze moeten hebben om pesten op een ander manier tegen te gaan dan met een antipestprogramma. Een in de sector ontwikkeld plan om pesten aan te pakken is volgens de sectorraden effectiever dan extra wetgeving.
Bron: ANP; Onderwijsraad

en nieuwe wet die scholen verplicht om vanaf volgend schooljaar een erkend antipestprogramma in te voeren, is niet nodig. Dat schrijft de Onderwijsraad in zijn advies over het conceptwetsvoorstel ‘Sociale veiligheid op school’ aan staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs.
Het wetsvoorstel verplicht alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs de sociale veiligheid op school te waarborgen. Daarbij moet de school een antipestprogramma gebruiken dat theoretisch goed onderbouwd en empirisch adequaat is. Daarnaast moeten scholen de veiligheid van leerlingen op school monitoren, een vertrouwenspersoon aanstellen en de coördinatie van het antipestbeleid bij een persoon beleggen.
De Onderwijsraad stelt dat scholen al wettelijk verplicht zijn om voor een veilig schoolklimaat te zorgen; een antipestbeleid hoort daarbij. De Onderwijsraad deelt hiermee de mening van de PO-Raad en de VO-raad, die zich al langer tegen de antipestwet verzetten. De sectorraden vinden dat scholen de keuze moeten hebben om pesten op een ander manier tegen te gaan dan met een antipestprogramma. Een in de sector ontwikkeld plan om pesten aan te pakken is volgens de sectorraden effectiever dan extra wetgeving.
Bron: ANP; Onderwijsraad

Nederlands Jeugd instituut