Site-navigatie

Gemeenten gaan toezien op veiligheid jeugdinternaten

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

Alle privaat gefinancierde jeugdinternaten moeten vanaf 1 juli 2015 voldoen aan nieuwe regels. Gemeenten gaan toezicht houden op de strengere eisen. Dat staat in een wetsvoorstel waarmee de ministerraad op 3 oktober heeft ingestemd.

De regels gelden voor alle private internaten, zoals opvanghuizen voor slachtoffers van loverboys en zogenoemde moskee-internaten. Alle internaten moeten straks een vertrouwenspersoon hebben en alle medewerkers moeten beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag. De GGD bezoekt de internaten voortaan jaarlijks om daarop toe te zien. De regels, die de veiligheid en het welzijn van kinderen in internaten moeten vergroten, zijn gebaseerd op regels die voor schippersinternaten gelden. Gemeenten en besturen van Turks-Nederlandse internaten hebben vorig jaar al afspraken gemaakt om de veiligheid en het welzijn voor kinderen in die internaten te vergroten.
 
De ministerraad heeft ingestemd met toezending van het wetsvoorstel van minister Lodewijk Asscher van SZW aan de Tweede Kamer. Het zou eerst nog voor de zomer aan de Tweede Kamer worden gestuurd.
 
Bron: Ministerie van SZW

Nederlands Jeugd instituut