Site-navigatie

Groepscursus My identity is goed onderbouwd

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

De interventie My identity is erkend als goed onderbouwd. Deze groepscursus is bestemd voor niet-westerse allochtone meisjes om dreigende psychische problemen te voorkomen.

Vooral Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse meisjes van 13 tot 18 jaar met cultuur- en migratiespecifieke problemen komen in acht bijeenkomsten samen om in een veilige sfeer persoonlijke ervaringen te delen. Zij ervaren lichte psychosociale problemen en willen daar iets aan doen. Deze meisjes vinden onvoldoende aansluiting bij het reguliere hulpaanbod.
 
Thema’s die besproken worden zijn identiteit, liefde, veerkracht, positief denken en hulp zoeken.
 
Een interventie is goed onderbouwd als deze goed is beschreven en het aannemelijk is dat de interventie het gestelde doel kan bereiken. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.
 
Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut