Site-navigatie

‘Huisarts moet sneller melden bij AMK’

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut
Huisartsen die kindermishandeling vermoeden, moeten dat eerder melden bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Dat zei Jan-Dirk Sprokkereef, vice-voorzitter van Jeugdzorg Nederland, op 28 september in Nieuwsuur.

Sprokkereef baseert zich op cijfers uit het jaarverslag over 2013 van het AMK. Van de 20 duizend meldingen die tot een onderzoek leidden, kwam 1,6 procent van huisartsen. Sprokkereef vermoedt dat huisartsen de vertrouwensband tussen arts en ouders niet willen schaden en zich belemmerd voelen door beroepsgeheim en privacy. Het AMK kreeg in 2013 65 duizend telefoontjes, waarvan er 20 duizend tot een onderzoek leidden. In de overige gevallen ging het om adviezen, waarbij het AMK alleen de naam van de beller registreert.
 
Nieuwsuur onderzocht een aantal recente gevallen van kindermishandeling en sprak met betrokken hulpverleners, lokale politici en buren. Sommigen pleiten ook bij lichte zorgen voor registratie van de naam van het kind, zodat meerdere signalen over één kind te koppelen zijn. Sprokkereef wil daar terughoudend in zijn, om het meldpunt laagdrempelig te houden.
 
Bron: Bericht Nieuwsuur

Nederlands Jeugd instituut