Site-navigatie

Kamervragen over invoering familiegroepsplan

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

Tweede Kamerleden hebben staatssecretaris Martin van Rijn van VWS gevraagd om duidelijkheid over de invoering van het familiegroepsplan per 1 januari. Dat berichtte Binnenlands Bestuur op 26 september.

Aanleiding voor de Kamervragen, ingediend door de PvdA en de ChristenUnie, is de kritiek op de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) van verschillende ouderorganisaties. Eind augustus meldden Transitie Jeugdzorg Ouders, Ouderkracht voor ‘t kind en Ouderplatform Rijnmond dat het groepsfamilieplan niet voorkomt in factsheets en handreikingen van de VNG, hoewel het eigen plan van ouders volgens de wet leidend moet zijn bij het oplossen van opvoed- en opgroeiproblemen. Volgens de organisaties heeft de VNG sindsdien niets gedaan om de communicatie over het recht op een familiegroepsplan te verbeteren.
 
De Eigen Kracht Centrale heeft een helpdesk ingericht waar gemeenten vragen over het familiegroepsplan kunnen stellen.
 
Bron: Binnenlands Bestuur

Nederlands Jeugd instituut