Site-navigatie

Minder zaken kindermishandeling naar de Raad

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

De Raad voor de Kinderbescherming heeft de afgelopen jaren minder zaken van kindermishandeling te behandelen gekregen. Dat komt vooral doordat ouders bij meldingen van kindermishandeling eerder vrijwillig hulp van jeugdzorg accepteren. Dat meldt dagblad Trouw op 9 oktober op basis van cijfers van Bureau Jeugdzorg.

Het aantal gevallen waarin het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) onderzoek doet, is de laatste jaren fors gestegen. Het aantal zaken dat aan de kinderrechter werd voorgelegd nam echter af. In 2005 ging het om 4017 kinderen. In 2013 waren dat er 3340. Volgens Jan-Dirk Sprokkereef, vice-voorzitter van Jeugdzorg Nederland, leidt medewerking van de ouders tot deze daling. ‘We kunnen nu vaak sneller de juiste hulp bieden en de situatie voor het kind weer veilig maken’, aldus Sprokkereef.
 
Als ouders niet meewerken, vraagt het AMK aan de Raad voor de Kinderbescherming om te onderzoeken of een beschermende maatregel nodig is. De kinderrechter heeft het laatste woord.
 
Bron: dagblad Trouw, 9 oktober 2014

Nederlands Jeugd instituut