Site-navigatie

‘Onervaren wethouders risico voor transities’

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

Meer dan de helft van de wethouders heeft nauwelijks ervaring in die functie. Dat is een risico voor de decentralisatie van onder meer de zorg voor jeugd, zegt Mirko Noordegraaf, hoogleraar Publiek management, in Binnenlands Bestuur.

Van de 1483 wethouders die na de gemeenteraadsverkiezingen in maart zijn benoemd, hadden er 761 geen ervaring in die functie. Dat blijkt uit onderzoek van kennisplatform De Collegetafel in opdracht van Binnenlands Bestuur.
 
Veel van die onervaren wethouders zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet, de Wmo 2015 en de Participatiewet. Mirko Noordegraaf, hoogleraar Publiek management aan de Universiteit Utrecht, vindt dat riskant. Wethouders moeten problemen oplossen en daarbij rekening houden met de belangen van onder meer partijen, burgers en instellingen. ‘Vooral jonge en onervaren wethouders hebben niet zomaar het repertoire om dat bestuurlijke spel behendig te spelen.’ Een wethouder kan daardoor vallen, waarschuwt Noordegraaf, maar erger is het risico voor de burger. Als bijvoorbeeld een wijkteam niet goed functioneert, hebben kwetsbare burgers daar direct last van.
 
Bron: Binnenlands Bestuur

Nederlands Jeugd instituut