Site-navigatie

Protocol voor curator voor kind in rechtszaak

Nieuwsbrief Jeugd/ Nederlands Jeugdinstituut

Het Landelijk Overleg Vakinhoud Familie- en Jeugdrecht (LOVF) heeft een protocol opgesteld voor de aanstelling van een bijzonder curator die in rechtszaken het belang van het kind kan behartigen. Dat heeft de website de Rechtspraak bekendgemaakt.

Een kinderrechter kan een bijzonder curator aanstellen voor de behartiging van de belangen van een kind als er een belangentegenstelling is tussen ouders en kind, bijvoorbeeld bij een echtscheiding met veel conflicten of als ouders zich verzetten tegen een uithuisplaatsing. Kinderrechter Judith Louwinger-Rijk, voorzitter van de werkgroep die het protocol opstelde, verwacht dat nu vaker een bijzonder curator zal worden aangesteld. De Kinderrechtswinkels kunnen daar een rol bij spelen.
 
Een bijzonder curator kan een advocaat zijn die gespecialiseerd is in familiezaken, een psycholoog of een pedagoog. Het is ook mogelijk om een duo te benoemen. Een verzoek tot benoeming kan worden ingediend door het kind, een ouder, een pleegouder of een gezinsvoogd, maar de kinderrechter kan ook uit zichzelf besluiten een curator aan te stellen.
 
Bron: De Rechtspraak

Nederlands Jeugd instituut