Site-navigatie

Van Rijn: Aanpak mishandeling vergt cultuuromslag

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Voor een goede aanpak van kindermishandeling is een cultuuromslag in het land nodig en inzet van alle betrokkenen, stelt staatssecretaris Martin van Rijn van VWS. De vaste Kamercommissie voor VWS vroeg hem om een reactie op een bericht van de Kinderombudsman en het Kinderrechtencollectief.
Van Rijn wil eind november meer duidelijkheid geven in zijn voortgangsrapportage over het actieplan Kinderen Veilig. Vanaf volgend jaar legt opvolger van het AMHK ‘Veilig Thuis’ in een herstelplan vast welke hulp nodig is voor een kind met afspraken over toezicht en naleving daarvan.
Volgens de Kinderombudsman en het Kinderrechtencollectief worden de gevolgen van gezinsgeweld voor kinderen nog steeds onderschat en is er onvoldoende voortgang geboekt in het voorkomen van kindermishandeling en in het creëren van veiligheid voor mishandelde kinderen. Ze baseren deze conclusie onder meer op onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut waaruit bleek dat in de helft van de gezinnen waarbij hulpverleners zijn betrokken, er na anderhalf jaar nog steeds sprake is van excessief gezinsgeweld.
Bron: Ministerie van VWS; de Kinderombudsman

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

Voor een goede aanpak van kindermishandeling is een cultuuromslag in het land nodig en inzet van alle betrokkenen, stelt staatssecretaris Martin van Rijn van VWS. De vaste Kamercommissie voor VWS vroeg hem om een reactie op een bericht van de Kinderombudsman en het Kinderrechtencollectief.
Van Rijn wil eind november meer duidelijkheid geven in zijn voortgangsrapportage over het actieplan Kinderen Veilig. Vanaf volgend jaar legt opvolger van het AMHK ‘Veilig Thuis’ in een herstelplan vast welke hulp nodig is voor een kind met afspraken over toezicht en naleving daarvan.
Volgens de Kinderombudsman en het Kinderrechtencollectief worden de gevolgen van gezinsgeweld voor kinderen nog steeds onderschat en is er onvoldoende voortgang geboekt in het voorkomen van kindermishandeling en in het creëren van veiligheid voor mishandelde kinderen. Ze baseren deze conclusie onder meer op onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut waaruit bleek dat in de helft van de gezinnen waarbij hulpverleners zijn betrokken, er na anderhalf jaar nog steeds sprake is van excessief gezinsgeweld.
Bron: Ministerie van VWS; de Kinderombudsman

Nederlands Jeugd instituut