Site-navigatie

VNG regelt landelijke inkoop speciale jeugdhulp

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft raamovereenkomsten opgesteld met landelijke aanbieders van specialistische jeugdhulp. De beschikbaarheid van deze hulp is daarmee voor drie jaar gegarandeerd.
In de raamovereenkomsten staat welke kinderen onder welke voorwaarden in aanmerking voor de betreffende specialistische hulp. Het gaat om jeugdhulp die op lokaal en regionaal niveau moeilijk te regelen is. Daartoe hoort bijvoorbeeld specialistische hulp bij eetstoornissen, kinder- en jeugdpsychiatrie, hechtingsstoornissen, eergerelateerd geweld en forensisch medisch onderzoek.
De raamovereenkomsten gelden voor alle gemeenten en de betreffende aanbieders. Regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten of individuele gemeenten kunnen de zorg inkopen onder de in de overeenkomst afgesproken voorwaarden. De gemeente krijgt van de zorgverlener een factuur voor de geleverde zorg.
Tijdens de periode van drie jaar bepalen gemeenten en aanbieders gezamenlijk of de afspraken wijziging of bijstelling behoeven.
Bron: VNG

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlans Jeugdinstituut
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft raamovereenkomsten opgesteld met landelijke aanbieders van specialistische jeugdhulp. De beschikbaarheid van deze hulp is daarmee voor drie jaar gegarandeerd.
In de raamovereenkomsten staat welke kinderen onder welke voorwaarden in aanmerking voor de betreffende specialistische hulp. Het gaat om jeugdhulp die op lokaal en regionaal niveau moeilijk te regelen is. Daartoe hoort bijvoorbeeld specialistische hulp bij eetstoornissen, kinder- en jeugdpsychiatrie, hechtingsstoornissen, eergerelateerd geweld en forensisch medisch onderzoek.
De raamovereenkomsten gelden voor alle gemeenten en de betreffende aanbieders. Regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten of individuele gemeenten kunnen de zorg inkopen onder de in de overeenkomst afgesproken voorwaarden. De gemeente krijgt van de zorgverlener een factuur voor de geleverde zorg.
Tijdens de periode van drie jaar bepalen gemeenten en aanbieders gezamenlijk of de afspraken wijziging of bijstelling behoeven.
Bron: VNG

Nederlands Jeugd instituut