Site-navigatie

Helft gemeenten heeft inkoop jeugdhulp nog niet rond

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Ruim de helft van de gemeenten is het niet gelukt om voor 1 november de inkoopcontracten met jeugdhulpinstellingen af te sluiten. Dat blijkt uit de Monitor inkoop jeugdhulp, die de VNG 31 oktober publiceerde.
Staatssecretarissen Martin van Rijn van VWS en Fred Teeven van VenJ stellen een verscherpt regime in voor de gemeenten die pas eind november klaar denken te zijn. Zij moeten deze week met een stappenplan duidelijk maken hoe ze dat gaan regelen. Gemeenten en aanbieders worden op basis daarvan zo nodig dagelijks gevolgd en aangesproken. Lukt het gemeenten niet in november de aankoop van jeugdhulp rond te krijgen, dan kan het Rijk de inkoop overnemen, namens de gemeente en met geld van de gemeente.
Uit de monitor blijkt ook dat de inkoop van JeugdzorgPlus in veel gemeenten nog niet is afgerond. Dat komt doordat tegelijk ook een landelijk afgesproken capaciteitsreductie plaatsvindt.
Bron: Binnenlands Bestuur; VenJ; VWS

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Ruim de helft van de gemeenten is het niet gelukt om voor 1 november de inkoopcontracten met jeugdhulpinstellingen af te sluiten. Dat blijkt uit de Monitor inkoop jeugdhulp, die de VNG 31 oktober publiceerde.
Staatssecretarissen Martin van Rijn van VWS en Fred Teeven van VenJ stellen een verscherpt regime in voor de gemeenten die pas eind november klaar denken te zijn. Zij moeten deze week met een stappenplan duidelijk maken hoe ze dat gaan regelen. Gemeenten en aanbieders worden op basis daarvan zo nodig dagelijks gevolgd en aangesproken. Lukt het gemeenten niet in november de aankoop van jeugdhulp rond te krijgen, dan kan het Rijk de inkoop overnemen, namens de gemeente en met geld van de gemeente.
Uit de monitor blijkt ook dat de inkoop van JeugdzorgPlus in veel gemeenten nog niet is afgerond. Dat komt doordat tegelijk ook een landelijk afgesproken capaciteitsreductie plaatsvindt.
Bron: Binnenlands Bestuur; VenJ; VWS

Nederlands Jeugd instituut