Site-navigatie

‘Meer drang en dwang bij hulp multiprobleemgezin’

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut

In de hulp aan multiprobleemgezinnen kan meer drang en dwang worden gebruikt en ook de nazorg kan beter. Dat concluderen de samenwerkende jeugdinspecties op basis van onderzoek naar de hulpverlening in Delft, Lelystad, Maastricht en Zwolle.

De onderzochte gemeenten hebben specifiek beleid voor hulp aan multiprobleemgezinnen, meestal op basis van het ‘één gezin, één plan, één regisseur’-principe’. De macht om in te grijpen door de regisseur en de nazorg voor deze gezinnen is echter vaak niet goed geregeld. Maastricht zet met succes drang en dwang in, zoals een proces-verbaal van de leerplichtambtenaar, een melding bij het AMHK of het korten op kinderbijslag of uitkering. Daardoor werken gezinnen eerder mee. In Lelystad gaan hulpverleners te veel mee met de wens van de gezinnen, waar ingrijpen wel op zijn plaats zou zijn. In Delft wordt gestructureerde hulp geboden met de gezinscoach, maar ontbreekt nazorg. De resultaten van Zwolle volgen nog.

Het onderzoek is een vervolg op eerder onderzoek bij 21 middelgrote gemeenten naar de hulp aan gezinnen met geringe sociale redzaamheid. Medio 2015 kijken de inspecties wat er is verbeterd in de aanpak van de vier gemeenten.

Bron: Samenwerkend Toezicht Jeugd; Binnenlands Bestuur

Nederlands Jeugd instituut