Site-navigatie

Dossier Arbeidstoeleiding kwetsbare jeugd online

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een digitaal dossier gepubliceerd over arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren. Het dossier biedt informatie en advies over een samenhangende aanpak voor onderwijs en gemeenten zodat deze jongeren kunnen blijven participeren.
Kwetsbare jongeren zijn jongeren tot 27 jaar die moeite hebben met het behalen van een startkwalificatie of die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Het gaat om uitstromers uit het speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en mbo-1. Verder kan het gaan om jongeren met een beperking, migrantengroepen, jongeren uit de jeugdzorg en voortijdige schoolverlaters uit het reguliere onderwijs. Deze jongeren hebben vaak bemiddeling nodig en hulp in de overgang van onderwijs naar passend werk.
Het dossier beschrijft recente ontwikkelingen in landelijk beleid en regelgeving en wat werkt in de praktijk voor deze jongeren, werkgevers en zorgpartners.
Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een digitaal dossier gepubliceerd over arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren. Het dossier biedt informatie en advies over een samenhangende aanpak voor onderwijs en gemeenten zodat deze jongeren kunnen blijven participeren.
Kwetsbare jongeren zijn jongeren tot 27 jaar die moeite hebben met het behalen van een startkwalificatie of die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Het gaat om uitstromers uit het speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en mbo-1. Verder kan het gaan om jongeren met een beperking, migrantengroepen, jongeren uit de jeugdzorg en voortijdige schoolverlaters uit het reguliere onderwijs. Deze jongeren hebben vaak bemiddeling nodig en hulp in de overgang van onderwijs naar passend werk.
Het dossier beschrijft recente ontwikkelingen in landelijk beleid en regelgeving en wat werkt in de praktijk voor deze jongeren, werkgevers en zorgpartners.
Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut