Site-navigatie

Hulpverlener mag voorlopig zonder registratie werken

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Jeugdhulpprofessionals die zich nog niet kunnen registreren, mogen voorlopig hun werk blijven doen en mogen ook worden ingehuurd. Dat antwoordden minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn van VWS op 20 november op Kamervragen van onder meer de SP.
De nieuwe Jeugdwet bepaalt dat jeugdhulp alleen geboden mag worden door geregistreerde hulpverleners. Hbo-opgeleide jeugdzorgwerkers en gedragsdeskundigen kunnen zich registeren in het onlangs opengestelde Kwaliteitsregister Jeugd. Andere beroepskrachten op hbo-niveau, zoals maatschappelijk werkers, jongerenwerkers en medewerkers van Veilig Thuis, kunnen zich daar nog niet registreren, omdat het Kwaliteitsregister Jeugd nog niet voor hen is ingericht. Toch is hun inzet nodig bij de hulp aan kind en gezin.
Tijdens een overgangsperiode mogen werkgevers werk opdragen aan deze niet-geregistreerde beroepskrachten, zolang ze beschikken over de vakbekwaamheid en deskundigheid die nodig is voor de functie, aldus de bewindslieden. De stuurgroep die het Kwaliteitskader Jeugd ontwikkelde, werkt intussen aan registratiecriteria en een registratieproces voor deze groep.
Bron: VWS; Zorg+Welzijn; Kwaliteitsregister Jeugd

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Jeugdhulpprofessionals die zich nog niet kunnen registreren, mogen voorlopig hun werk blijven doen en mogen ook worden ingehuurd. Dat antwoordden minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn van VWS op 20 november op Kamervragen van onder meer de SP.
De nieuwe Jeugdwet bepaalt dat jeugdhulp alleen geboden mag worden door geregistreerde hulpverleners. Hbo-opgeleide jeugdzorgwerkers en gedragsdeskundigen kunnen zich registeren in het onlangs opengestelde Kwaliteitsregister Jeugd. Andere beroepskrachten op hbo-niveau, zoals maatschappelijk werkers, jongerenwerkers en medewerkers van Veilig Thuis, kunnen zich daar nog niet registreren, omdat het Kwaliteitsregister Jeugd nog niet voor hen is ingericht. Toch is hun inzet nodig bij de hulp aan kind en gezin.
Tijdens een overgangsperiode mogen werkgevers werk opdragen aan deze niet-geregistreerde beroepskrachten, zolang ze beschikken over de vakbekwaamheid en deskundigheid die nodig is voor de functie, aldus de bewindslieden. De stuurgroep die het Kwaliteitskader Jeugd ontwikkelde, werkt intussen aan registratiecriteria en een registratieproces voor deze groep.
Bron: VWS; Zorg+Welzijn; Kwaliteitsregister Jeugd

Nederlands Jeugd instituut