Site-navigatie

Interventie voor jonge moeders MIM goed onderbouwd

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
De interventie Moeders informeren moeders (MIM) is erkend als goed onderbouwd door de Erkenningscommissie Jeugdinterventies. MIM is een programma voor moeders met een eerste kind tot anderhalf jaar die onzeker zijn over de opvoeding.
Ervaren moeders gaan als vrijwilliger maandelijks op bezoek bij de moeders en praten met hen over de opvoeding en verzorging van hun kind. Ze gebruiken daarbij een praatpapier en beeldmateriaal. Dat vergroot het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van de moeders en versterkt hun sociale netwerk. Dat de moeders thuis kunnen blijven verlaagt de drempel om deel te nemen. De vertrouwde omgeving en informele sfeer stimuleren het opbouwen van een relatie en het delen van ervaringen.
Een interventie is goed onderbouwd als deze goed is beschreven en het aannemelijk is dat de interventie het gestelde doel kan bereiken. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.
Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
De interventie Moeders informeren moeders (MIM) is erkend als goed onderbouwd door de Erkenningscommissie Jeugdinterventies. MIM is een programma voor moeders met een eerste kind tot anderhalf jaar die onzeker zijn over de opvoeding.
Ervaren moeders gaan als vrijwilliger maandelijks op bezoek bij de moeders en praten met hen over de opvoeding en verzorging van hun kind. Ze gebruiken daarbij een praatpapier en beeldmateriaal. Dat vergroot het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van de moeders en versterkt hun sociale netwerk. Dat de moeders thuis kunnen blijven verlaagt de drempel om deel te nemen. De vertrouwde omgeving en informele sfeer stimuleren het opbouwen van een relatie en het delen van ervaringen.
Een interventie is goed onderbouwd als deze goed is beschreven en het aannemelijk is dat de interventie het gestelde doel kan bereiken. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.
Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut