Site-navigatie

Jeugdprofessional heeft weinig oog voor LHBTi

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Bijna de helft van de jeugdprofessionals ziet niet of nauwelijks dat LHBTi-jongeren worstelen met hun gevoelens. Dat staat in het onderzoeksrapport Jong & Anders, dat op 26 november is gepubliceerd.
41 procent van de respondenten weet niet hoe ze de worsteling van lesbische, homo- en biseksuele jongeren kunnen signaleren; voor transgender jongeren loopt dat op tot 64 procent. Jongeren met een intersekse conditie, met lichamelijke kenmerken van beide seksen, worden door geen van de deelnemers herkend.
De meeste respondenten vinden een niet-heteroseksuele voorkeur normaal. Dat is een reden om het thema alleen aan de orde te stellen wanneer zij denken dat het relevant is. Voor jongeren zijn LHBTi-gevoelens echter wel bijzonder. Het duurt vaak jaren voordat zij daarover willen praten. Bovendien komen depressieve klachten en zelfmoordgedachten en -pogingen vaker voor bij LHBTi-jongeren. Beroepskrachten zien dat verband niet altijd.
Beroepskrachten zijn vaak niet bekend met de specialistische hulp voor LHBTi-jeugd. De onderzoekers adviseren de bekendheid van dat aanbod te vergroten. Ook is het nodig om LHBTi-kennis laagdrempelig toegankelijk te maken en effectieve interventies te ontwikkelen.
Bron: Movisie; Nederlands Jeugdinstituut

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Bijna de helft van de jeugdprofessionals ziet niet of nauwelijks dat LHBTi-jongeren worstelen met hun gevoelens. Dat staat in het onderzoeksrapport Jong & Anders, dat op 26 november is gepubliceerd.
41 procent van de respondenten weet niet hoe ze de worsteling van lesbische, homo- en biseksuele jongeren kunnen signaleren; voor transgender jongeren loopt dat op tot 64 procent. Jongeren met een intersekse conditie, met lichamelijke kenmerken van beide seksen, worden door geen van de deelnemers herkend.
De meeste respondenten vinden een niet-heteroseksuele voorkeur normaal. Dat is een reden om het thema alleen aan de orde te stellen wanneer zij denken dat het relevant is. Voor jongeren zijn LHBTi-gevoelens echter wel bijzonder. Het duurt vaak jaren voordat zij daarover willen praten. Bovendien komen depressieve klachten en zelfmoordgedachten en -pogingen vaker voor bij LHBTi-jongeren. Beroepskrachten zien dat verband niet altijd.
Beroepskrachten zijn vaak niet bekend met de specialistische hulp voor LHBTi-jeugd. De onderzoekers adviseren de bekendheid van dat aanbod te vergroten. Ook is het nodig om LHBTi-kennis laagdrempelig toegankelijk te maken en effectieve interventies te ontwikkelen.
Bron: Movisie; Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut