Site-navigatie

Jeugdzorg legt hulp aan slachtoffers loverboys vast

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Jeugdzorgorganisaties hebben afspraken gemaakt om de hulp aan slachtoffers van loverboys en mensenhandel te verbeteren. De afspraken staan in het actieplan ‘Hun verleden is niet hun toekomst’, opgesteld door de commissie-Azough.
Centraal in het plan staat een integrale ketenaanpak. Die is gericht op vroegsignalering van kwetsbare meisjes, intensieve behandeling van slachtoffers, goede samenwerking met andere partijen, zoals het Coördinatiecentrum Mensenhandel, en het werken aan het toekomstperspectief van slachtoffers. Bij de behandeling is het uitgangspunt dat de meisjes in principe worden geplaatst in groepen met uitsluitend meisjes, tenzij er dringende redenen zijn om dat niet te doen. Er komt een overzicht van beschikbare effectieve behandelmethoden. Alle actiepunten uit het plan moeten op 1 januari 2016 zijn gerealiseerd.
De commissie-Azough, onder voorzitterschap van Naïma Azough, blijft toezien op de uitvoering van het actieplan en zal de Inspectie Jeugdzorg en de gemeenten bij het plan betrekken.
Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Jeugdzorgorganisaties hebben afspraken gemaakt om de hulp aan slachtoffers van loverboys en mensenhandel te verbeteren. De afspraken staan in het actieplan ‘Hun verleden is niet hun toekomst’, opgesteld door de commissie-Azough.
Centraal in het plan staat een integrale ketenaanpak. Die is gericht op vroegsignalering van kwetsbare meisjes, intensieve behandeling van slachtoffers, goede samenwerking met andere partijen, zoals het Coördinatiecentrum Mensenhandel, en het werken aan het toekomstperspectief van slachtoffers. Bij de behandeling is het uitgangspunt dat de meisjes in principe worden geplaatst in groepen met uitsluitend meisjes, tenzij er dringende redenen zijn om dat niet te doen. Er komt een overzicht van beschikbare effectieve behandelmethoden. Alle actiepunten uit het plan moeten op 1 januari 2016 zijn gerealiseerd.
De commissie-Azough, onder voorzitterschap van Naïma Azough, blijft toezien op de uitvoering van het actieplan en zal de Inspectie Jeugdzorg en de gemeenten bij het plan betrekken.
Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut