Site-navigatie

Kind is soms pester, slachtoffer én verdediger

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Kinderen kunnen bij pesten meerdere rollen tegelijk innemen, omdat zij verschillende relaties met andere kinderen hebben en die relaties kunnen veranderen. Dat blijkt uit onderzoek waarop Gijs Huitsing op 4 december promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Huitsing voerde een sociale netwerkanalyse uit, die onderlinge relaties in een groep inzichtelijk maakt. Daaruit blijkt dat slachtoffers elkaar soms verdedigen als ze door dezelfde kinderen worden gepest. Kinderen die pestslachtoffers verdedigen, lopen het risico zelf gepest te worden als vergelding.
Het onderzoek laat verder zien dat kinderen en leerkrachten pestgedrag verschillend waarnemen. Zo rapporteren leerkrachten minder pestgedrag tussen jongens en meisjes dan kinderen zelf, en meer pestgedrag tussen meisjes onderling. Leerlingen en leerkrachten zijn het vaker eens over de herkenning van pesters dan van slachtoffers.
Volgens Huitsing kan informatie over pestnetwerken leerkrachten helpen om groepsprocessen in hun klas te begrijpen. Ook kan de kennis worden gebruikt ter verbetering van antipestprogramma’s. Huitsing deed onderzoek onder Finse, Nederlandse en Zwitserse kinderen van 5 tot 12 jaar.
Bron: Rijksuniversiteit Groningen

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Kinderen kunnen bij pesten meerdere rollen tegelijk innemen, omdat zij verschillende relaties met andere kinderen hebben en die relaties kunnen veranderen. Dat blijkt uit onderzoek waarop Gijs Huitsing op 4 december promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Huitsing voerde een sociale netwerkanalyse uit, die onderlinge relaties in een groep inzichtelijk maakt. Daaruit blijkt dat slachtoffers elkaar soms verdedigen als ze door dezelfde kinderen worden gepest. Kinderen die pestslachtoffers verdedigen, lopen het risico zelf gepest te worden als vergelding.
Het onderzoek laat verder zien dat kinderen en leerkrachten pestgedrag verschillend waarnemen. Zo rapporteren leerkrachten minder pestgedrag tussen jongens en meisjes dan kinderen zelf, en meer pestgedrag tussen meisjes onderling. Leerlingen en leerkrachten zijn het vaker eens over de herkenning van pesters dan van slachtoffers.
Volgens Huitsing kan informatie over pestnetwerken leerkrachten helpen om groepsprocessen in hun klas te begrijpen. Ook kan de kennis worden gebruikt ter verbetering van antipestprogramma’s. Huitsing deed onderzoek onder Finse, Nederlandse en Zwitserse kinderen van 5 tot 12 jaar.
Bron: Rijksuniversiteit Groningen

Nederlands Jeugd instituut