Site-navigatie

Kinderen met jeugdzorg vaker naar speciaal onderwijs

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Kinderen en jongeren met jeugdzorg volgen veel vaker speciaal basisonderwijs of onderwijs aan speciale scholen dan andere kinderen in Nederland. Dat maakte het CBS 6 november bekend.
In 2013 kregen bijna 105 duizend kinderen provinciaal gefinancierde jeugdzorg, geleverd door bureaus jeugdzorg en organisaties voor jeugd- en opvoedhulp. Van de in totaal 105 duizend kinderen in de basisschoolleeftijd die in 2013 jeugdzorg kregen, volgde een kwart in het schooljaar 2012-2013 speciaal basisonderwijs of onderwijs aan zogenaamde cluster 3- of cluster 4-scholen. Dat zijn scholen voor zeer moeilijk lerende of opvoedbare kinderen, lichamelijk gehandicapte kinderen en langdurig zieken. Het percentage neemt toe met de leeftijd, van 18 procent van de 5-jarigen tot 32 procent van de 11-jarigen. Onder alle kinderen in Nederland gaat het om 2 procent van de 5-jarigen en 7 procent van de 11-jarigen.
In de middelbareschoolleeftijd volgt 15 procent van de jongeren met jeugdzorg onderwijs aan speciale scholen, tegenover 3 procent gemiddeld onder alle jongeren.
Bron: CBS

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Kinderen en jongeren met jeugdzorg volgen veel vaker speciaal basisonderwijs of onderwijs aan speciale scholen dan andere kinderen in Nederland. Dat maakte het CBS 6 november bekend.
In 2013 kregen bijna 105 duizend kinderen provinciaal gefinancierde jeugdzorg, geleverd door bureaus jeugdzorg en organisaties voor jeugd- en opvoedhulp. Van de in totaal 105 duizend kinderen in de basisschoolleeftijd die in 2013 jeugdzorg kregen, volgde een kwart in het schooljaar 2012-2013 speciaal basisonderwijs of onderwijs aan zogenaamde cluster 3- of cluster 4-scholen. Dat zijn scholen voor zeer moeilijk lerende of opvoedbare kinderen, lichamelijk gehandicapte kinderen en langdurig zieken. Het percentage neemt toe met de leeftijd, van 18 procent van de 5-jarigen tot 32 procent van de 11-jarigen. Onder alle kinderen in Nederland gaat het om 2 procent van de 5-jarigen en 7 procent van de 11-jarigen.
In de middelbareschoolleeftijd volgt 15 procent van de jongeren met jeugdzorg onderwijs aan speciale scholen, tegenover 3 procent gemiddeld onder alle jongeren.
Bron: CBS

Nederlands Jeugd instituut