Site-navigatie

‘Minder boos en opstandig’ erkend als effectief

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Het behandelprogramma ‘Minder boos en opstandig’ is door de Erkenningscommissie Interventies beoordeeld en erkend als effectief volgens goede aanwijzingen. Het programma is gericht op kinderen van 8 tot 12 jaar met ernstige gedragsproblemen.
Het doel van het programma is boosheid en opstandig gedrag bij kinderen te verminderen en hen te leren anders met moeilijke sociale situaties om te gaan. Dat gebeurt door kinderen en ouders te trainen in 18 bijeenkomsten, verspreid over 26 weken. Vijf tot zes kinderen krijgen groepsgewijs training in beter omgaan met boosheid en het gebruik van de ‘Stop en denk-methode’. Vijf tot twaalf ouders leren in een groep beter te observeren en goed gedrag te prijzen en te belonen.
Een interventie is ‘effectief volgens goede aanwijzingen’ als uit onderzoek met beperkte bewijskracht blijkt dat de interventie in de praktijk een beter resultaat oplevert dan andere interventies of niets doen. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.
Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Het behandelprogramma ‘Minder boos en opstandig’ is door de Erkenningscommissie Interventies beoordeeld en erkend als effectief volgens goede aanwijzingen. Het programma is gericht op kinderen van 8 tot 12 jaar met ernstige gedragsproblemen.
Het doel van het programma is boosheid en opstandig gedrag bij kinderen te verminderen en hen te leren anders met moeilijke sociale situaties om te gaan. Dat gebeurt door kinderen en ouders te trainen in 18 bijeenkomsten, verspreid over 26 weken. Vijf tot zes kinderen krijgen groepsgewijs training in beter omgaan met boosheid en het gebruik van de ‘Stop en denk-methode’. Vijf tot twaalf ouders leren in een groep beter te observeren en goed gedrag te prijzen en te belonen.
Een interventie is ‘effectief volgens goede aanwijzingen’ als uit onderzoek met beperkte bewijskracht blijkt dat de interventie in de praktijk een beter resultaat oplevert dan andere interventies of niets doen. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.
Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd instituut