Site-navigatie

RMO: Jeugdhulp moet meer en anders samenwerken

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Professionals in de jeugdhulp moeten veel meer en gevarieerder samenwerken. Dat stelt de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) in een advies dat 8 december is verschenen.
In de discussie duikt een onterechte tegenstelling op tussen de versterking van eerstelijnszorg en het behoud van gespecialiseerde zorg, aldus de RMO. De decentralisatie van de jeugdzorg vraagt juist om meer samenwerken tussen verschillende zorgvormen. Hulpverleners moeten vanuit de leefwereld van kinderen en gezinnen werken, bijvoorbeeld door kinderen ook thuis te begeleiden. Of door ondersteuning te bieden bij de impact die problemen hebben op het functioneren van het gezin.
Jeugdzorgaanbieders en gemeenten staan voor de uitdaging het starre systeem op provinciaal niveau niet te vervangen door honderden starre systemen op gemeentelijk niveau, aldus de RMO. De RMO roept alle betrokkenen op zich steeds af te vragen: Waarom richten we de jeugdhulp zo in, zijn kinderen en gezinnen daarbij gebaat en zijn er risico’s en valkuilen? Het advies biedt daarvoor handreikingen.
Bron: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Professionals in de jeugdhulp moeten veel meer en gevarieerder samenwerken. Dat stelt de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) in een advies dat 8 december is verschenen.
In de discussie duikt een onterechte tegenstelling op tussen de versterking van eerstelijnszorg en het behoud van gespecialiseerde zorg, aldus de RMO. De decentralisatie van de jeugdzorg vraagt juist om meer samenwerken tussen verschillende zorgvormen. Hulpverleners moeten vanuit de leefwereld van kinderen en gezinnen werken, bijvoorbeeld door kinderen ook thuis te begeleiden. Of door ondersteuning te bieden bij de impact die problemen hebben op het functioneren van het gezin.
Jeugdzorgaanbieders en gemeenten staan voor de uitdaging het starre systeem op provinciaal niveau niet te vervangen door honderden starre systemen op gemeentelijk niveau, aldus de RMO. De RMO roept alle betrokkenen op zich steeds af te vragen: Waarom richten we de jeugdhulp zo in, zijn kinderen en gezinnen daarbij gebaat en zijn er risico’s en valkuilen? Het advies biedt daarvoor handreikingen.
Bron: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling

Nederlands Jeugd instituut