Site-navigatie

Rol ouders belangrijk bij drink- en blowgedrag kind

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Kinderen drinken en blowen minder als ouders strenge regels stellen. Ook het eigen drink- en blow gedrag van ouders is van belang. Dat schrijft Evelien Vermeulen-Smit in het onderzoek waarop zij 12 december promoveerde aan de Universiteit Utrecht.
Vermeulen onderzocht het verband tussen drinkpatronen van ouders en kinderen. Zij concludeert dat kinderen eerder en meer gaan drinken als ze een vader hebben die dagelijks zwaar drinkt of ouders die in het weekend meer dan vijf glazen per dag drinken. Als ouders strenge regels hanteren, drinken jongeren minder, aldus Vermeulen.
Bij cannabisgebruik  is de rol van de ouders ook belangrijk. Ouders die zelf weleens hebben geblowd, hebben meer dan twee keer zo vaak een kind dat weleens heeft geblowd. De kans dat kinderen blowen wordt bovendien kleiner als ouders daar strenge regels voor hanteren.
Bron: niversiteit Utrecht; Trimbos Instituut

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Kinderen drinken en blowen minder als ouders strenge regels stellen. Ook het eigen drink- en blow gedrag van ouders is van belang. Dat schrijft Evelien Vermeulen-Smit in het onderzoek waarop zij 12 december promoveerde aan de Universiteit Utrecht.
Vermeulen onderzocht het verband tussen drinkpatronen van ouders en kinderen. Zij concludeert dat kinderen eerder en meer gaan drinken als ze een vader hebben die dagelijks zwaar drinkt of ouders die in het weekend meer dan vijf glazen per dag drinken. Als ouders strenge regels hanteren, drinken jongeren minder, aldus Vermeulen.
Bij cannabisgebruik  is de rol van de ouders ook belangrijk. Ouders die zelf weleens hebben geblowd, hebben meer dan twee keer zo vaak een kind dat weleens heeft geblowd. De kans dat kinderen blowen wordt bovendien kleiner als ouders daar strenge regels voor hanteren.
Bron: niversiteit Utrecht; Trimbos Instituut

Nederlands Jeugd instituut