Site-navigatie

‘Schrap eigen bijdrage voor verblijf’

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Ggz-organisaties maken bezwaar tegen het innen van een eigen bijdrage voor kinderen die door een psychische aandoening in een instelling verblijven. Daarover hebben zij brieven geschreven aan het ministerie van VWS en de Tweede Kamer.
Voor alle op de Jeugdwet gebaseerde zorg geldt vanaf 1 januari 2015 een eigen bijdrage voor kinderen die in een instelling verblijven. Het bedrag kan oplopen tot 1.500 euro per jaar. Brancheorganisatie GGZ Nederland, het Landelijk Platform GGz, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en het Nederlands Instituut voor Psychologen noemen de regeling discriminerend voor kinderen die voor behandeling zijn opgenomen in de jeugd-ggz, omdat voor lichamelijk aandoeningen zo’n eigen bijdrage niet wordt geheven.
De ondertekenaars verzoeken het ministerie de regeling niet uit te voeren. Zij zien daarvoor ruimte in de toelichting op de Jeugdwet, die het mogelijk maakt om af te zien van de ouderbijdrage als die onrechtvaardig of onbillijk zou zijn.
Bron: Zorg + Welzijn; GGZ Nederland; NIP

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Ggz-organisaties maken bezwaar tegen het innen van een eigen bijdrage voor kinderen die door een psychische aandoening in een instelling verblijven. Daarover hebben zij brieven geschreven aan het ministerie van VWS en de Tweede Kamer.
Voor alle op de Jeugdwet gebaseerde zorg geldt vanaf 1 januari 2015 een eigen bijdrage voor kinderen die in een instelling verblijven. Het bedrag kan oplopen tot 1.500 euro per jaar. Brancheorganisatie GGZ Nederland, het Landelijk Platform GGz, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en het Nederlands Instituut voor Psychologen noemen de regeling discriminerend voor kinderen die voor behandeling zijn opgenomen in de jeugd-ggz, omdat voor lichamelijk aandoeningen zo’n eigen bijdrage niet wordt geheven.
De ondertekenaars verzoeken het ministerie de regeling niet uit te voeren. Zij zien daarvoor ruimte in de toelichting op de Jeugdwet, die het mogelijk maakt om af te zien van de ouderbijdrage als die onrechtvaardig of onbillijk zou zijn.
Bron: Zorg + Welzijn; GGZ Nederland; NIP

Nederlands Jeugd instituut