Site-navigatie

SCP verklaart verschil in kosten jeugdzorg gemeenten

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Gemeenten geven naar verhouding meer uit aan jeugdzorg als er relatief veel kinderen wonen met een laag onderwijsniveau, veel arme kinderen of veel kinderen uit eenoudergezinnen. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau in een rapport dat 5 december verscheen.
Ook gemeenten met veel kinderen van recent gescheiden ouders geven meer uit aan jeugdzorg, evenals gemeenten met veel kinderen van ouders die geneesmiddelen voor psychische aandoeningen gebruiken of een werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen. Gemeenten met relatief veel kinderen met Turkse ouders, laagopgeleide volwassenen en hoge inkomens geven juist minder dan gemiddeld uit aan jeugdzorg.
Cebeon, het Centrum Beleidsadviserend Onderzoek, gebruikte het rapport als basis voor een objectief verdeelmodel van het jeugdhulpbudget over de gemeenten. Dat ligt nu bij de VNG voor advies. Het model gaat vanaf 2016 in. In 2015 wordt het budget nog op cijfers uit het verleden over de gemeenten verdeeld.
Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau; VNG

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
Gemeenten geven naar verhouding meer uit aan jeugdzorg als er relatief veel kinderen wonen met een laag onderwijsniveau, veel arme kinderen of veel kinderen uit eenoudergezinnen. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau in een rapport dat 5 december verscheen.
Ook gemeenten met veel kinderen van recent gescheiden ouders geven meer uit aan jeugdzorg, evenals gemeenten met veel kinderen van ouders die geneesmiddelen voor psychische aandoeningen gebruiken of een werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen. Gemeenten met relatief veel kinderen met Turkse ouders, laagopgeleide volwassenen en hoge inkomens geven juist minder dan gemiddeld uit aan jeugdzorg.
Cebeon, het Centrum Beleidsadviserend Onderzoek, gebruikte het rapport als basis voor een objectief verdeelmodel van het jeugdhulpbudget over de gemeenten. Dat ligt nu bij de VNG voor advies. Het model gaat vanaf 2016 in. In 2015 wordt het budget nog op cijfers uit het verleden over de gemeenten verdeeld.
Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau; VNG

Nederlands Jeugd instituut