Site-navigatie

Uitzondering mogelijk op continuïteit jeugdhulp

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
In uitzonderlijke gevallen kan jeugdhulp redelijkerwijs niet worden gecontinueerd door dezelfde aanbieder. Dat schrijven de staatssecretarissen Martin van Rijn van VWS en Fred Teeven van VenJ in een brief aan de Tweede Kamer.
Van Rijn en Teeven reageren in hun brief op Kamervragen naar aanleiding van een Nieuwsuur-uitzending op 11 november, waarin zorgen werden geuit over de continuïteit van zorg. Volgens de nieuwe Jeugdwet is ‘het college van burgemeester en wethouders ervoor verantwoordelijk dat jeugdigen de jeugdhulp die al is ingezet voordat de wet inwerking treedt kunnen voortzetten bij dezelfde aanbieder, indien dat redelijkerwijs mogelijk is’, aldus de bewindslieden. In uitzonderlijke gevallen kan de jeugdhulp volgens de staatssecretarissen redelijkerwijs niet worden gecontinueerd bij dezelfde aanbieder. Zo kan een hulpverlener van baan veranderen of stoppen met werken. Ook kan een zorgaanbieder zich terugtrekken uit de markt.
Als de gemeente en de zorgaanbieder het niet eens worden over de voorwaarden waaronder continuïteit van zorg wordt geboden, kan de zorgaanbieder zich melden bij de Transitie Autoriteit Jeugd. Die zoekt dan met gemeente en zorgaanbieder een oplossing.
Bron: Ministerie van VWS

Nieuwsbrief Jeugd – Nederlands Jeugdinstituut
In uitzonderlijke gevallen kan jeugdhulp redelijkerwijs niet worden gecontinueerd door dezelfde aanbieder. Dat schrijven de staatssecretarissen Martin van Rijn van VWS en Fred Teeven van VenJ in een brief aan de Tweede Kamer.
Van Rijn en Teeven reageren in hun brief op Kamervragen naar aanleiding van een Nieuwsuur-uitzending op 11 november, waarin zorgen werden geuit over de continuïteit van zorg. Volgens de nieuwe Jeugdwet is ‘het college van burgemeester en wethouders ervoor verantwoordelijk dat jeugdigen de jeugdhulp die al is ingezet voordat de wet inwerking treedt kunnen voortzetten bij dezelfde aanbieder, indien dat redelijkerwijs mogelijk is’, aldus de bewindslieden. In uitzonderlijke gevallen kan de jeugdhulp volgens de staatssecretarissen redelijkerwijs niet worden gecontinueerd bij dezelfde aanbieder. Zo kan een hulpverlener van baan veranderen of stoppen met werken. Ook kan een zorgaanbieder zich terugtrekken uit de markt.
Als de gemeente en de zorgaanbieder het niet eens worden over de voorwaarden waaronder continuïteit van zorg wordt geboden, kan de zorgaanbieder zich melden bij de Transitie Autoriteit Jeugd. Die zoekt dan met gemeente en zorgaanbieder een oplossing.
Bron: Ministerie van VWS

Nederlands Jeugd instituut